ALMINDELIGT om PAS

Husk at undersøge i god tid inden rejsen om dit pas er gyldigt, og om der kræves visum til indrejse på dit rejsemål.

Den 1. august 2006 indføres nye biometriske pas i Danmark. De biometriske pas har i siden med personoplysninger indstøbt en elektronisk chip, hvorpå der er lagret en elektronisk kopi af pasbilledet og de maskinlæsbare linier fra siden med personoplysninger.

De gamle pas udskiftes løbende, hvilket betyder, at man først skal have et nyt pas, når det gamle udløber. 

I forbindelse med det nye biometriske pas gøres opmærksom på, at der er kommet nye skrappere regler for pasbilleder.

Billedet må højst være 6 måneder gammelt. Det skal være vellignende, det skal vise hovedet og det øverste af skuldrene, være taget lige forfra med lukket mund, og det skal være egnet til indscanning. Formatet er 35 mm x 45 mm, og hovedet skal måle mellem 30-36 mm fra hagespids til hårtop. Reglerne gælder også for børn.

Efter 1. oktober 2004 skal børn have eget pas. Børn optaget før denne dato kan stadig rejse sammen med passets indehaver, indtil passet udløber. Bemærk i den forbindelse at visse lande allerede stiller krav om, at børn har eget pas.

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt til en kommunes servicecenter. Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.  

Som dansk statsborger kan du få udstedt et pas hos borgerservice i kommunen

Sådan får du et pas 
1. Du skal medbringe: - dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
2. Original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen
3. Fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 
 4. Sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen
5. Et vellignende foto

Det tager 10-14 dage, før du får dit nye pas.

          Undersøg i god tid inden rejsen om dit pas er gyldigt (NB: Visse lande kræver, at pas er     gyldige 6 måneder ud over rejsens varighed).

Vær opmærksom på, at pas eller identitetskort skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet.

Ved rejser til de lande, der har tilsluttet sig  Schengen-aftalen, er det ikke nødvendigt at man som dansk statsborger viser pas ved indrejsen, men passet eller identitetskort skal altid medbringes, så man på forlangende fra myndigheder kan legitimere sig.  

Og til sidst et lille godt råd:  Hav altid dit pas på dig, når du går i land. Du ved aldrig, hvornår du kan blive afkrævet legitimation. F.eks. kan du ikke i Frankrig bare hente et brev på La Poste uden pas.

 

© 2013  Copyright MS Pjusk - Nakskov